Tinte en de Tintenaren

De naam Tinte wordt voor het eerst genoemd in 1696. Waarschijnlijk is de naam afkomstig uit de Latijnse benaming voor Meekrap (Rubia Tinctorum). Er stond in het kleine buurtschap in die tijd een Meekrapfabriek, “de Meestoof”. Overal op de landerijen rondom Tinte groeide deze plant, ook wel Mede genoemd. De meekrap werd gebruikt als grondstof voor de rode kleurstoffen en er werd aan de Meekrap een medicinale werking toegeschreven.

In de expositie in de Oudheidkamer Oostvoorne wordt aan de hand van foto´s een wandeling gemaakt door Tinte: langs de bedrijfjes,  langs de Christelijke School en de Openbare school, de Kerken, de Tintenaren en het museum “de Halve Maen” en natuurlijk Tinte 400!