De scholen van Oostvoorne

Mildenburgschool-oostvoorne

Inhoudsopgave

De eerste basisschool van Oostvoorne

Eind 1800 werd de eerste en enige openbare school in Oostvoorne opgericht aan de Dorpsweg / Voorstraat nu Burg. Letteweg, en kreeg de naam “Openbare Lagere School nr. 1”. In de volksmond werd de school de “Dorpsschool” of “Oude school” genoemd! Er was al wel een soort schooltje gerealiseerd in wat nu de Slagerij aan het Dorpsplein is. De Oude School had 1 klaslokaal, maar in 1900 kwam er een  2e lokaal bij. Het aantal leerlingen groeide gestaag en in 1909 bezochten meer dan 300 kinderen de school en werden er nog eens 2 lokalen bij gebouwd. Bekende onderwijzers uit die tijd waren: Meester van der Snoek, Meester Tammeling, Meester Troost en Meester Lindthout.

Oude school Oostvoorne

Mildenburgschool

Begin jaren ´50 groeit het aantal inwoners van Oostvoorne enorm en wordt er besloten om een nieuwe openbare school te bouwen aan de Mildenburglaan. De Oude school wordt te klein en opgeheven.

In april 1951 wordt de school feestelijk geopend! De nieuwe school wordt een voor die jaren modern schoolgebouw met 5 lokalen, een aula met overblijfruimte, een onderwijzerskamer en een eenvoudig keukentje. Als afscheidingswand voor de overblijfruimte wordt een speciaal hek ontworpen. Het symboliseert de toekomstmogelijkheden van de schooljeugd.

Een gedeelte van dit hek is te bewonderen in de Oudheidkamer! Zowel het schoolgebouw als dit speciale hek wordt ontworpen door de architect Leendert de Man. In 2018 gaat de Mildenburgschool samen met de Jenaplan School “de Driehoek” en krijgt de naam “de Bosrand”.

Mildenburgschool-oostvoorne

40-jarig bestaan van de Mildenburgschool 1991

Overbosschool Oostvoorne

Rond 1929/1930 wordt er begonnen met de bouw van een tweede schoolgebouw in Oostvoorne. Een schoolgebouw met 4 lokalen en een kamer voor het Hoofd der School aan de Polderslaan.

In eerste instantie wordt het een school voor Neutraal Bijzonder Onderwijs “Het Overbosch”. Dat betekent dat de school gefinancieerd wordt door een vereniging/stichting en in dit geval door de ouders. Maar in de loop der jaren liep het aantal leerlingen zodanig terug dat de school dreigde te moeten sluiten. In 1962 werd daarom de school overgedragen aan de Gemeente Oostvoorne en werd het een Openbare Lagere School.

Ook deze school heeft diverse verbouwingen ondergaan, zo werd er in 1972 een aula, een keukentje, een personeelskamer en nog 2 extra lokalen bijgebouwd.

Christelijke Nationale School

Aan de Nieuweweg wordt rond 1924 een school gebouwd die het Christelijk geloof uitdraagt. Er komen 2 klaslokalen en in 1959 worden er nog 2 lokalen bijgebouwd. Het leerlingenaantal wordt in die jaren steeds meer zodat men besluit om de het aan de van der Meerweg gelegen Evangelisatiegebouw te mogen gaan gebruiken als kleuterschool. In 1970 worden er 2 lokalen door brand verwoest door een ouderwetse kachel. Daarna is de school herbouwd. In de volksmond wordt er altijd gesproken over de CNS. Momenteel heeft de school de naam Christelijke Nationale School “de Nieuwe Weg”

De Kleuterschool

In 1938 wordt de vereniging “de Oostvoornse Kleuterschool” opgericht! Dit comité opent in dat zelfde jaar in “Huize Mildenburg”  de school voor 51 kleuters. Na enkele verhuizingen naar andere locaties en sluiting, vanwege WOII, begint de school in 1947 in een zaal van café-restaurant “Buitenlust”.

In 1957 wordt de nieuwe Kleuterschool “de Bezige Bijtjes” geopend. De Familie Hudig die in het Reigersnest woonden en het landgoed Mildenburg beheerden, stelde de locatie beschikbaar. Er waren 2 lokalen en een speellokaal.

In 1963 wordt de school uitgebreid met een nog een lokaal. In 1965 worden er 160 kleuters aangemeld. Nadat in de jaren `80 de kleuterscholen werden geïntegreerd bij de Basisscholen werd “ de Bezige Bijtjes” opgeheven en kwam er na enkele jaren leegstand de kinderopvang “Het Hudig Peuterbos” in. Sinds 2020 is het gebouw afgebroken gaat de natuur z´n gang!

De Kleuterburght en de Driehoek

In 1971 wordt aan de Vrouwe Machteldweg de nieuwe kleuterschool “de Kleuterburght” opgericht. Er zijn 3 klaslokalen en een speellokaal.

Als er in begin jaren ´80 de kleuterscholen samengevoegd worden tot de Basisschool dan veranderd de naam van de school in “de Driehoek” en wordt een Jenaplanschool.