De oudheidkamer Oostvoorne

Beleef de geschiedenis van Voorne

Exposities

Onze permanente en wisselende exposities.

Uw bezoek

Alles over uw bezoek aan de Oudheidkamer.

Steun ons

Steun ons door donateur of sponsor te worden.

Geschiedenis

Bekijk foto's en video's uit vroeger tijden.

Nieuws - augustus 2023

Het bestuur van de Oudheidkamer Oostvoorne heeft helaas moeten besluiten om met ingang van 2 september 2023 de deuren te sluiten.

Diverse oorzaken hebben ons gedwongen om tot dit besluit te komen. De voornaamste reden is de financiële onzekerheid waarin we op dit moment verkeren.

Vanaf 1999 tot 2017 was de Oudheidkamer gevestigd in het prachtige voormalige gemeentehuis aan de Hoflaan. In 2017 werd dit pand verkocht en konden we, na ongeveer 2 jaar zoeken naar een geschikte locatie, in 2019 het pand aan het Kerkplein 2c huren; met een subsidiepotje voor telkens 1 jaar, van de toenmalige Gemeente Westvoorne. Verder waren er enkele sponsoren en donateurs zodat we de vaste lasten en diverse onkosten konden betalen.

Ook de Oudheidkamer heeft veel last van de corona pandemie gehad waardoor we telkens enkele maanden de deuren moesten sluiten, terwijl alle vaste onkosten gewoon doorgingen.

Wel of geen subsidie voor volgend jaar of voor meerdere jaren, dat is voor ons een groot vraagteken, waardoor we de toekomst somber inzien. Meerdere malen hebben wij de Gemeente Voorne aan Zee om duidelijkheid hierover gevraagd. Op 16 augustus 2023 ontvingen wij het definitieve antwoord. Voor de laatste 3 maanden en voor 2024 wordt de subsidierelatie beëindigd. De reden hiervoor is dat er geen andere huisvesting gevonden is die minder drukt op de begroting van de gemeente en de tweede reden is dat er een nieuw cultuurbeleid en een regionaal museaal platform in voorbereiding zijn waarbij een oudheidkamer onderdeel kan worden met een solide bestaansrecht.

De lasten en onkosten zijn niet meer op te brengen, het potje is leeg, vandaar ons besluit om te stoppen.

Voor het jaar 2023 werd er nog een fantastisch mooie expositie over de “Verdwenen Kruidenier” “Tinte en de Tintenaren” en “IJsclub Tenellaplas” gerealiseerd, waar vele bezoekers naar zijn komen kijken!

Het is gebleken dat de Oudheidkamer Oostvoorne niet alleen een educatieve maar ook een sociale functie heeft! Vele Oostvoornaars, mensen uit de omgeving en uit het gehele land en zelfs enkele klassen van de basisscholen bezochten de afgelopen jaren de Oudheidkamer Oostvoorne. Jammer dat die nu ineens wegvalt.

Het bestuur blijft nog wel actief, de website blijft bestaan en we zijn nog te volgen via facebook.

Namens het voltallige bestuur van de Oudheidkamer Oostvoorne willen wij een ieder die ons een warm hart toedraagt bedanken.

Bezoek de nieuwe expositie

De Oudheidkamer Oostvoorne is dit seizoen te gast bij Openluchtmuseum “De Duinhuisjes” van Historische Vereniging Westelijk Voorne.

In huisje “Duinzoom”, op het terrein van het museum, heeft de Oudheidkamer een expositie gerealiseerd over verschillende plaatselijke onderwerpen die te maken hebben met Recreatie en Vakantie.

Geopend van 30 maart t/m 29 september 2024

  • Zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur
  • En tussen 5 juni t/m 28 augustus 2024 ook elke woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
  • Het museum is ook geopend op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.

De stichting

De Oudheidkamer Oostvoorne is een initiatief van enkele inwoners van Oostvoorne. Inmiddels is dit vormgegeven in een stichting; de Stichting Oudheidkamer Oostvoorne.

Wilt u meer weten over Oudheidkamer Oostvoorne?